هم اکنون با ما تماس بگیرید 05138510356

پروژه های آبیاری تحت فشار

باتوجه به کمبود نزولات آسمانی درکشورمان وعدم توزیع مناسب‌زمانی ومکانی بارشها، همچنین بروز خشکسالی‌های متعدد درسالیان اخیر، ضرورت تبدیل روشهای آبیاری سنتی به روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای بیش از پیش احساس می شود.

یکی از مهمترین محدودیت های جدی برای توسعه بخش کشاورزی آب است و از جمله فاکتورهای مهم در بالا بردن تولید در واحد سطح استفاده صحیح ازاین ماده حیاتی می باشد.با توجه به کمبود بارندگی در کشور ما (۳/۱ متوسط جهان )لازم است حداکثر استفاده از منابع محدود آب صورت پذیرد .با توجه به اهمیت آب برای کشاورزی بایستی با دقت بیشتر از بهترین روش های آبیاری که بتوان به وسیله آن با آب کم مساحت بیشتری از زمین های کشاورزی را آبیاری کرد و یا گسترش طرحهای کشت گلخانه ای که با مقدار کم آب بیشترین محصول را به دست آورد استفاده نمود.

با توجه به عمومیت کاربرد روش های آبیاری سنتی در کشور ما و پایین بودن راندمان کاربرد آب در این روش ها برای اینکه به اهداف خود در جهت توسعه کشاورزی و بالا بردن میزان تولیدات کشاورزی دست یابیم بالاجبار بایستی از روش های نوین آبیاری (تحت فشار)استفاده نماییم.در روش های آبیاری تحت فشار ،آب ابتدا به وسیله نیروی پمپ تحت فشار قرار گرفته سپس به صورت قطره ای یا بارانی برای آبیاری استفاده می شود .با توجه به راندمان بالای این روش های آبیاری در کنار سایر مزایای آن می توانیم از آب محدود موجود سطح بیشتری را کشت کرده و با بالا بردن کارآیی مصرف آب از طرف دیگر تولیدات کشاورزی خود را افزایش دهیم .البته بایستی درنحوه انتخاب روش مناسب آبیاری تحت فشار(قطره ای یا بارانی و..) تمامی ملاحظات اقتصادی،شرایط آب و هوایی منطقه،نوع کشت و خاک مزرعه را مدنظر و مطالعه قرارداد.

شرکت گلبرگ سبز خاوران در زمینه طراحی و اجرای انواع سیستمهای آبیاری از قبیل آبیاری قطره ای و بارانی دارای فعالیت گسترده ای میباشد.شرکت ما با توجه به نوع محصول ونیاز آبی آن و همچنین شرایط آب و خاک مزرعه ،آب و هوای منطقه و درخواست کشاورز پس از بررسی و مطالعه و طراحی  بهترین نوع سیستم آبیاری را با مناسبترین قیمت ارائه میدهد. با اجرا و استفاده از انواع  روشهای  آبیاری قطره ای و بارانی با توجه به کاهش بسیار زیاد در زمینه مصرف آب میتوان مقدار کشت را تا دو برابر مقدار قبل از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار نیز افزایش داد.

شرکت گلبرگ سبز با برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده مناسب از سیستمهای آبیاری تحت فشار ،نگهداری طولانی مدت این سیستم آبیاری و یادآوری اصول کشت محصولات مختلف کشاورزی همواره  به عنوان مشاور و ناظربر کشت نیز همراه کشاورزان عزیز بوده است.

ما در زمینه تامین و ارائه انواع لوازمات و تجهیزات آبیاری تحت فشار ازقبیل انواع نوارهای تیپ آبیاری قطره ای با فواصل و ضخامتهای مختلف و همچنین اتصالات قطره ای و انواع دریپرهای آبیاری،لوله های هیدروفیکس وسایر اتصالات پلی اتیلنی با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت فعالیت گسترده ای دارد.وسایل و تجهیزات استفاده شده در اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار توسط شرکت ما با حساسیت بسیار در زمینه کیفیت مناسب وتضمین شده و ماندگاری طولانی مدت انتخاب شده و میتواند برای سالهای متمادی مورد استفاده قرارگیرد

آب وهوا

آب وهواراهنگامی باید مورد توجه قرار داد که ضرورت احداث سیستم آبیاری قطرهای قبلابطور یقین مسجل شده باشد.آبیاری قطره ای رامی توان در هرنوع آب وهوا ی خشک.نیمهخشک .نیمه مرطوب وحتی وضعیت گلخانه ای وزیر پوششهای پلاستیکی بکار برد.آبیاری قطرهای برای تمام مناطقی که درآن مقدار بارند گی کمتر ازحد لازم برای رشد مطلوبوسودآورگیاه است مناسب می باشد.این روش را می توان بخصوص درمناطقی که هر ساله دورههای خشکی طولانی بوقوع می پیوند د یاتمام ماههای سال خشک می باشد وبامقدار بارندگیکم وتوزیع آن نامناسب است.بکار گرفت .
درمناطق خشکونیمه خشک که بارندگی برای رشد گیاه کافی نیست.توسعه ریشه ها فقط دربخشی ازخاک کهتوسط قطره چکانها مرطوب می شود.صورت می گیرد.دراین مناطق تعداد محل قطره چکانهاییکه آب مورد نیاز گیاه راتامین می کنند ازاهمیت زیادی برخوردار است .بنابراینگیاهان بزرگترفضای بیشتری را اشغال می کنند وباید با تعداد بیشتری قطره چکان آبیاریشوند.گاهی اوقات برای مرطوب ساختن حجم زیاد خاک ممکن است ۳تا۵قطره چکان لازمباشد.اگر منطقه مرطوب شده خاک به اندازه کافی گسترده نباشد گیاه بخوبی استقرار نمییابد ویک باد شدید یاطوفان می تواند گیاه راریشه کن کند.بنابراین درزمانی طراحیسیستم آبیاری قطره ای نه تنها مقدار بارندگی بلکه سرعت جهت وفراوانی وقوع بادهانیز باید درنظر گرفته شود زیرا طوفانهای شد ید بر رشد گیاه اثرات منفی خواهدداشت.علاوه بر آب وهوا که بر خصوصیات سیستم آبیاری قطره ای موثر است.آبیاری قطرهای اثرات قابل ملاحظه ای بر اقلیمم اراضی تحت آبیاری نیز دارد.

 

وضعیت خاک وشیب زمین

بطور کلی انواع خاکهای زراعی .حتی خاکهای شور وسدیمی.به شرط آنکه آب آبیاری ازکیفیت خوبیبرخوردار باشند قابلیت کشت دارند.
نفوذ پذیریدرخاکهای  شنی بطور عمده تابع نیروی ثقل است حال آنکه درخاکهای رسی عاملاصلی تعیین کننده شکل پیاز رطوبتی خاک نیروی کاپیلای یامویینه ای بدان معنی است کهدرخاکهای شنی پیاز رطوبتی بصورت عمودی وباریک ولی درخاکهای رسی بصورت نیمکره کوچکیابزرگی است که مرکز آن درزیرقطره چکان قراردارد.البته مرطوب شدن ناحیه ریشه بندرت از این الگوهاپیروی می کند.نیروهای ثقلی ومویینه ای فقط در وضعیتی عامل اصلی شکل پیاز رطوبتی خاک می باشند.که دبی قطره چکان کم یا معادل سرعت نفوذ آب درخاکباشد اما میزان نفوذپذیری نه فقط با بافت خاک تغییر می کند بلکه رطوبت خاک نیزموجب تغییر آن می گردد بطوری که افزایش رطوبت خاک باعث کاهش نفوذ پذیری نهایی میگردد.درطراحی سیستم آبیاری قطره ای باید سرعت نهایی نفوذ آب درخاک درنظر گرفته شود.

مقادیرتقریبی سرعت نهایی نفوذ آب دربرخی ازخاکها بشرح زیر است .

  •  خاکهای شنی لوم شنی ۳۰تا ۸۰ میلی متر درساعت
  • خاکهای لومی لوم سیلتی ۱۵تا۳۰ میلی متر درساعت
  • خاکهای رسی لوم سیلتی رسی ۵ تا ۱۵ میلی متر درساعت
  • خاکهای رسی ۲تا ۵ میلی متر درساعت

 

رشد بهتر گیاه وافزایش محصول

درآبیاری قطره ای نیاز آبی گیاه بطور روزانه تامین میشود .لذا رطوبت خاک درمنطقه توسعه ریشه ها درطول دوره رشد تقریبا ثابت باقی مانده وگیاه کمتر از نوسانهای تنش آب صدمه می بیند